Offerspill Sjakklubb annonserer samarbeid med Kindred Group

Foto: NTB

Offerspill Sjakklubb (heretter “Offerspill”) har signert en avtale med det internasjonale konsernet Kindred Group om å være klubbens hovedsponsor de neste to årene.

Avtalen er en av de største i norsk sjakk noensinne, og sponsorbidraget - fire millioner kroner fordelt over en periode på to år - øremerkes Offerspills videreutvikling av klubbtilbudet, samt en økt satsing på talenter og elitespillere. Særlig er prosjekter rettet mot de mer enn 400 000 nordmenn som kun spiller sjakk på internett sentralt for klubbens videre satsing.

Samarbeidet, herunder den økonomiske støtten, innebærer ikke promotering av online pengespill eller varemerker knyttet til Kindred Group, men skal utelukkende bidra til videreutvikling av norsk sjakk.

Hvorfor?
Norsk sjakk ble for alvor introdusert for Kindred Group sommeren 2019 da Norges Sjakkforbund forhandlet om en mulig samarbeidsavtale med konsernet. Klubbens syn på pengespillpolitikken og et eventuelt samarbeid med Kindred Group har vært tydelig siden klubbens stiftelse. Vi ser at Kindred er en seriøs aktør som ønsker en felles regulering av pengespill, noe som vil komme alle til gode - både problemspilleren, idrett, frivilligheten og staten.

Vi er stolte over denne unike avtalen, og grep muligheten da Kindred kom på banen i fjor høst. Klubben er svært stolt over å ha fått en så solid sponsor som virkelig ønsker å bidra til utviklingen av norsk sjakk gjennom støtte til både breddetiltak og elitesatsing.

Hva?

Avtalen innebærer at klubben vil kunne videreutvikle sitt nåværende tilbud slik at våre medlemmer nå vil få tilbud og muligheter ingen andre norske sjakklubber har.

Offerspill er en klubb som ønsker å utfordre det etablerte - vi ønsker å endre og utvikle sjakken. Gjennom profesjonalisert drift kan vi nå iverksette en rekke nye prosjekter rettet mot både nettspillere og mer tradisjonell sjakk.

Store deler av den økonomiske støtten øremerkes støtte og stipender til våre beste spillere i forbindelse med representasjonsoppgaver og internasjonal satsing. Hovedformålet med avtalen er å styrke rammebetingelsene for klubben og unge, norske sjakkspillere.

“Offerspill er en klubb for alle” ble sagt av initiativtager og nåværende styreleder Magnus Carlsen ved klubbens stiftelse, og er passende for å beskrive klubbens videre arbeid - klubben vil også i fremtiden jobbe for at uorganiserte og mindre erfarne spillere skal få et rikt og unikt tilbud.

Blant prosjektene klubben nå kan iverksette er et talentprogram som skal tilrettelegge for at unge, lovende spillere kan satse internasjonalt. Her kommer klubben til å ha en søknadsprosess med aktuelle søkere for å sikre en ryddig og oversiktlig prosess for alle involverte. Det vil også være mulig for U18-spillere å søke om midler til spesifikke turneringer. Alle søknader vil bli vurdert. Mer informasjon om dette kommer snarest.

Vi føler samtidig det er viktig å påpeke at vi ikke skal, og ikke kan, promotere noen av pengespillene til Kindred i Norge. Støtten skal brukes til å profesjonalisere og operasjonalisere Norges største sjakklubb slik at vi kan skape enda flere aktiviteter for eksisterende og nye medlemmer i fremtiden. Vi gleder oss til fortsettelsen!

Saken oppdateres.