En guide til klassisk langsjakk

Spiller du sjakk online og vurderer å ta spillet et steg videre med en fysisk motstander, klokke, Fide-rating og sjakknotasjon?
Da har vi her guiden for deg her!

Hva er klassisk langsjakk?

Det finnes tre (fire medregnet "Fischer-sjakk") ulike fysiske disipliner i sjakk som reguleres ut i fra tidskontrollen:

 1. lynsjakk (blitz) ≤10min per spiller per parti
 2. hurtigsjakk (rapid)  mellom 10 og 60 min per spiller per parti
 3. langsjakk (classical) ≥60 min per spiller per parti

Disse tre disiplinene har hver sin rangering, kalt FIDE-rating. Mer om dette senere.

På norsk har det som regel vært snakk om "langsjakk" heller enn klassisk sjakk (engelsk). Dette er den (historisk) "ordentlige" sjakken hvor hver spiller har mer enn en time på klokken hver og hvor man virkelig får vurdert spillet og får tenkt ordentlig gjennom ulike varianter.

Klassisk langsjakk, MEN her med tidsnød. Fra Offerspill Nordic Invitational 2020

Regler i klassisk sjakk vs online

I motsetning til online sjakk hvor det verste du kan gjøre er å "mouse-slippe" så har klassisk sjakk et definert sett av regler som må følges. Av de viktigste som man som ny bør være klar over er:

 • Rørt brikke MÅ flyttes (dette gjelder også motstanderes brikker - er en av disse berørt MÅ den slås).
 • Sluppet brikke er flyttet (med mindre det er et ulovlig trekk - da kan man ta brikken tilbake og flytte den et annet sted hvis det er lovlig).
 • Man må bruke samme hånd til å flytte og trykke på klokken
 • I langsjakk må man notere trekkene ved bruk av sjakknotasjon
 • Det er ikke lov å forstyrre motstanderen
 • Det er ikke lov å ha mobiltelefon eller andre elektroniske dingser (smartklokke etc.) på seg når man spiller
 • Det er kun lov å forlate partiet (for å ta seg en benstrekk, dotur, hente vann e.l.) når det er motstanderen sin tur

Det skal alltid være en dommer tilstede der hvor det spilles rated langsjakk, og dommeren pleier i forkant av partiet å informere om bl.a. regler og tidskontroll. Skulle du være usikker på noe kan man alltids ta kontakt med dommere.

Listen over er ikke utfyllende, men skal inkludere de "viktigste" tingene. Skulle du ønske å lese videre om regler finnes dette i FIDEs Law of Chess.

Tips til en førstegangsspiller

I tillegg til regler kan det være greit å være klar over hvordan en del ting pleier å fungere i tillegg til noen generelle tips fra en erfaren sjakkspiller.

 • Håndhilsning er vanlig før klokken settes i gang (og partiet starter), og etter at klokken pauses (når en er blitt matt eller har gitt opp).
 • Bruk tid. I langsjakk taper man som regel på grunn av et dumt trekk heller enn på tiden. Prøv å disponer tiden ut over partier og tenk at et gjennomsnittlig parti varer omtrent 40 trekk. Hvis du da har 90 minutter på partiet + 30 sekunder per trekk (en av de vanligste tidskontrollene) så vil du kunne bruke ca 3 min per trekk.
 • Det er lov å tilby og akseptere remis underveis i et parti. Måten man tilbyr remis på er å utføre et trekk og deretter umiddelbart si f.eks.: "jeg tilbyr remis". Motstanderen kan da velge å godta (gjerne ved å strekke ut hånden), eller avslå ved å utføre et trekk. Måten å avslå på kan kanskje virke merkelig, men så fort motstanderen har gjort et trekk så regnes remistilbudet som avslått.
  Vær generelt forsiktig med å tilby remis. Remistilbudet kan være veldig taktisk, men kan ofte også være et tegn på "svakhet" ved at man "innrømmer" å stå dårligere.  Hvis stillingen er remis så blir den som regel remis.
 • Forbered deg med hvilken farge du skal være før partiet og gjør deg opp en mening hvilken åpning du ønsker å spille (hva gjør du med hvit - e4, d4, c4? hva gjør du med svart mot disse trekkene?).
 • I langsjakk blir man ofte sittende 3-4 timer å spiller. Vær forberedt på dette - spis godt i forkant, ta med vann og kanskje en sjokolade til ut i spillet (obs. man skal ikke spise ved brettet), det er nemlig nokså utmattende å spille sjakk.

Hva er FIDE-rating og hvordan oppnås dette?

FIDE er det internasjonale sjakkforbundet som har en offisiell rating innenfor de tre (fire) disiplinene nevnt ovenfor. Ratingen er et forholdstall som sier noe om hvor god du er i forhold til andre spillere, er basert på ELO-rating og varierer fra 1000 (minstekrav for initiell rating) til 2855 (Magnus Carlsen sin nåværende live-rating).

For å få få FIDE-rating må du spille 5 partier mot motstandere som har FIDE-rating fra før i en offisiell FIDE-rated turnering. Har du spilt mot 5 spillere med gjennomsnittsrating 1500 og oppnådd 2,5 poeng (to seire og en remis) vil din initielle rating bli 1500. Vinner du mot motstandere med høy rating vil du tjene mer rating ved seier og tape mindre rating ved tap enn mot mostandere med lav rating.

Uten å gå for mye ned i detaljene kan jeg også nevne titler og hvilken rating man må oppnå for å få disse titlene:

Stormester (GM - Grandmaster): 2500
Internasjonal Mester (IM): 2400
FIDE Mester (FM): 2300
Candidate Master (CM): 2200

Hvordan kan jeg spille i FIDE-ratede turneringer?

I hvert land er det kun ett forbund/aktør som får lov til å "utstede" FIDE-rating, og i Norge er dette Norges Sjakkforbund (NSF). Klubber som er igjen er tilknyttet NSF kan arrangere FIDE-ratede turneringer og medlemmer kan opparbeide seg rating.

Med andre ord for å delta og spille i en FIDE-rated turnering må du være med i en sjakklubb underlagt NSF. Ta kontakt med den klubben du ønsker å melde deg inn i og spill deretter i vei!

Hvor finner jeg FIDE-ratede turneringer?

Sjekk ut turneringskalenderen til Offerspill som stadig oppdateres med våre egne (og noen andre utvalgte) turneringer.

Det spilles også seriesjakk (lagsjakk) rundt om i Norge med klubblag. Sesongen for dette er oktober-mars. Ønsker du å delta på dette for Offerspill, send en mail til offerspill@gmail.com.

Sjekk også ut NSF sin terminliste hvor åpne turneringer legges ut fortløpende.

Internasjonale turneringen kan finnes hos FIDE

Har du spørsmål så still de gjerne under.

Lykke til med spillingen!