Strategi & taktikk

Strategi er en av de viktigste delene av sjakkspillet, og handler om å legge og gjennomføre langsiktige planer i spillet. En sentral del av det strategiske spillet handler om å unngå svakheter i egen stilling, samtidig som man forsøker å skape eller utnytte svakheter hos motstanderen. Dersom motstanderen har svakheter i egen stilling, for eksempel en dobbeltbonde eller enslig bonde, så kan det oppstå taktiske muligheter.

Taktikk i sjakk er en sekvens med trekk, gjerne tvunget, som gir den utførende spilleren en fordel. Ofte er det snakk om å vinne en eller flere brikker fra motstanderen, men det kan også være å sette sjakk matt eller oppnå remis ved patt, for å nevne noen tilfeller. Det må samtidig nevnes at taktiske muligheter er vel så viktig å avverge som å skape; husk alltid å se opp for motstanderens muligheter! Dersom man aktivt går inn for å hindre motstanderens planer så spiller man profylaktisk. .

I artikkelens første parti skal vi ta en nærmere titt på strategisk spill, langsiktige planer og profylakse i et velkjent parti av tidligere verdensmester Bobby Fischer:


Strategisk spill deles gjerne opp i flere ulike bolker, som midlertidige og permanente fordeler og svakheter.

En midlertidig svakhet kan være dårlig koordinasjon, én dårlig plassert brikke, lite plass eller dårlig utvikling av brikker. Tilsvarende er midlertidige fordeler ting som initativ, terrengfordel eller utviklingsforsprang.

Permanente svakheter er verre å bli kvitt - vi vet alle hvor irriterende det er å ha svake bønder som trenger konstant oppsyn. Andre slike svakheter kan være dårlig kongestilling, flere bondeøyer og svake felt. Fordeler av mer permanent karakter er gjerne et sterkt bondesentrum, god kontroll over linjer og diagonaler som begrenser motstanderens muligheter eller løperparet - i tillegg har man selvsagt den materielle situasjonen; det hjelper å lede med en brikke eller to.


I neste eksempel skal vi se utførelsen av en lengre strategisk plan for å få aktivisert alle brikkene, noe som ofte er en nødvendighet dersom man skal utnytte motstanderens svakheter. Det er sjelden nok å angripe med én brikke.
Se og lær av Lasker:


Videre skal vi se på et parti mellom Gelfand og Adams, hvor sistnevnte ble tvunget til å ta en meget vanskelig avgjørelse allerede i trekk 13. Hvilken brikke ville du slått tilbake med for svart her?

13..Lxc6 eller 13..bxc6? Løper eller bonde, er spørsmålet. 


Det skal sies at denne oppgaven er vanskeligere enn den ser ut til - tilsynelatende ender sort opp med løperparet uansett hvilken brikke man slår med, og kan derfor være fornøyd - eller? Løperparet er kjent for å være en liten, men solid fordel å ha med seg videre i spillet på grunn hvordan løperne utfyller hverandre, men de er også avhengig av å ha diagonaler å operere i. Her er stillingen relativt lukket, og hvit har god kontroll over det viktige sentrumsfeltet d4 som blokkerer for sorts sentrumsbonde (et trekk som d5-d4 kan virkelig åpne opp stillingen til sorts fordel, selv om det skulle innbære et bondeoffer!).

Praktisk tips

Denne posisjonen er et godt eksempel på et annet aspekt som er viktig å huske i sjakkspillet, nemlig hvor praktisk og lettspilt din egen posisjon er. Jo vanskeligere den er å håndtere, desto lettere er det å gjøre feil. Samtidig vil en vanskelig stilling for vårt vedkommende gjerne innebære at motstanderen har en tilsvarende enkel stilling å håndtere; noe som betyr færre feil fra motparten.


Vi skal ta en titt på hvordan Adams kunne håndtert stillingen. Denne varianten er svært risikabel, men kan være et godt praktisk forsøk for å sette motstanderen under press:  

Et spenstig, men risikabelt dronningoffer som dette kunne gitt sort initiativet, noe som er gull verdt i et praktisk parti.


Dette er imidlertid lett å si i etterkant, men se gjerne over hvordan partiet faktisk forløp nedenfor. Da får man kjapt forståelse for hvor vanskelig å håndtere den sorte stillingen ble, nettopp på grunn av mangelen på dynamikk og koordinasjon mellom offiserene. Hvit fikk spille sitt spill, mens sort ikke kunne gjøre annet enn å vente - da går det ofte galt.


Nå skal vi kose oss med et eksempel fra Johan Hellstens glimrende bok "Mastering Chess Strategy" hvor vi finner et parti som handler om strategiske avbytter. Det er ofte fristende å bytte bort brikker hvis man får muligheten, siden det forenkler spillet og gjør situasjonen mer oversiktlig. Hellsten poengterer at man gjerne må tenke seg om to ganger hvis motstanderen tilbyr et bytte av brikker, særlig hvis man har planer om angrepspill eller å utnytte motstanderens svakheter - man skal ha en svært god grunn til å bytte brikker i slike tilfeller, siden det ofte gjør forsvarsjobben enklere.


Vi fortsetter med et eksempel som viser betydningen av svake felter. Dette høres kanskje ut som noe diffust sludder, men felter kan også være svake - dette gjelder gjerne felter på brettet man ikke har kontroll over, noe motstanderen kan utnytte. Tema i dette eksemplet er også hvor farlig det kan være å "spille på autopilot" - tenk aldri ekstra godt over avbytter og bondetrekk, er mitt tips. Slike trekk er de mest forpliktende og kan ikke tas tilbake.

Vi avslutter med et lite eksempel som illustrerer hvor brutalt man kan straffes hvis man blir for opptatt av det strategiske aspektet, og glemmer taktikken. Disse to aspektene er nært sammenkoblet og må tas hensyn til samtidig. Her ser vi hvordan undertegnede gikk ned som en sekk med poteter mot ingen ringere enn Jon Kristian Haarr under klubbens første "HurtigOffer" i våre klubblokaler i Oslo:


Dette var selvsagt planlagt for å gi klubbens daglige leder en god start på jobben - bare hyggelig!


Lyst til å bli medlem?

Offerspill er en klubb for alle, det spiller ingen rolle om du er helt fersk eller en merittert spiller - vi har et tilbud som passer de aller fleste. Vi er aktive på Twitch hvor vi kommenterer partier og spiller turneringer, mens du kan holde deg oppdatert via sosiale medier som Facebook og Twitter.

Les mer om fordelene du kan nyte godt av som medlem her. Dersom du ønsker å melde deg inn er du hjertelig velkommen til å fylle ut skjemaet her. Husk at det er mulig å bli bi-medlem av klubben dersom du allerede er medlem av klubb i ditt nærområdet.

NB! Husk at du må være medlem av klubben for å få spille Offerspill Chess League. Du melder deg først inn i klubben og sender deretter forespørsel om å bli med i vårt team på Lichess. Søk på Offerspill, så finner du oss kjapt.

Velkommen skal du være!