Guide til nyttige sjakkord- og uttrykk

Sjakk er ikke bare et komplisert spill, men har også et nokså komplisert språk for å kunne forklare hva som skjer på de 64 rutene. Det norske sjakkspråket er et sammensurium av blant annet norske, engelske, tyske og franske utrykk. Det er også flere uttrykk som stammer fra Persisk hvor spillet var innom før det tok veien til Europa i middelalderen. Selve uttrykket "Sjakk" stammer f.eks. fra "Shaj" som igjen har blitt omgjort til Kongen. Uten å gå for dypt inn i det sjakkhistoriske kan det uansett være fornuftig å vite hvordan man skal kommunisere sjakk med hverandre.

Mange av de som lærer sjakk i dag gjør dette gjennom ulike (engelske) nettsteder og YouTube-kanaler. I klubben har jeg dermed hørt folk som snakker om "rooken", a-filen og "knighten". Jeg får litt vondt i sjakk-sjelen når jeg hører dette og skal derfor liste opp det jeg har kommet på av "norske" sjakkuttrykk under. Dette kan  også fungere som en ordbok hvis du trenger å utvide ordforrådet.

Med forbehold om feil og manglende kunnskap.  
Vel bekomme.

Brikkene

Bonde (Pawn) - Selvforklarende på norsk. "Bøndene er sjakkens sjel" sa Philidor nokså tidsriktig, men likevel fornuftig på 1800-tallet.  

Tårn (Rook) - På engelsk stammer uttrykket igjen fra Persisk hvor "Rukh" er en vogn.

Springer (Knight) - Også ofte kalt hest pga. brikkefasongen. Springer stammer fra tysk hvor det betyr å "hoppe". Brikken var originalt en elefant.

Løper (Bishop) - Kommer fra tyske "Laufer". Britene fortsetter i stor stil med middelaldersjargongen og har like så godt tatt med de to lokale biskopene.

Dronning (Queen) - I de gamle reglene var dronningen er "visir", eller rådgiver, til kongen og kunne bare gå et skritt på skrå i alle retninger. Heldigvis har dette blitt endret på så vi kan smykke oss med litt ordentlig "queen power".

Konge (King) - Monarkiet består. Sist portrettert av Atle Antonsen i "Kjære Landsmenn".

Offiser (Piece) - Alle brikkene utenom bønder og konge. Dronning og tårn er tunge offiserer (major), mens løper og springer er lette offiserer (minor)

Fribonde (passed pawn) - En bonde som har "fri bane" til forvandlingsfeltet, det vil si at den ikke kan slås ut av andre bønder underveis - men mye annet kan selvsagt skje på veien!

Trekk og avgjørelser

Rokade (Castle) - Rochade på tysk, Rocade på fransk. Kongen og tårnet passerer hverandre.

Slag (Capture) - Slå ut en brikke fra brettet.

Sjakk/sjakkmatt (check/checkmate) - selvforklarende. Den i trekket står i sjakk, men kan ikke flytte unna med kongen, gå i mellom med noen brikke eller slå ut den angripende brikken - spillet er over.

Remis (Draw). Fra fransk. Dette betyr "enkelt og greit" uavgjort.

Patt (Stalemate) - Dette betyr også at partiet har endt remis, men i en litt spesiell form. Her kan ikke spilleren i trekket gjøre noen lovlige trekk. Tidligere ga dette 0,75 poeng, så vidt meg bekjent.

Hvit i trekket. Stillingen er patt, og dermed remis (uavgjort).

Bukk (Blunder) - En tabbe som gjør at man taper materiell eller forverrer stillingen.

Bytte (Exchange) - Gi bort en egen brikke mot å få igjen tilsvarende materiell fra motstanderen.  

Brettet

Linje (File) - Vertikalt på sjakkbrettet, A-linjen, h-linjen osv. Her er det mange som roter med norsk/engelsk.

Rad (Row) - Horisontalt på sjakkbrettet. 1. raden, 7. raden osv. Her er det mange som roter med norsk/engelsk.

Felt/rute (Square) - Alle feltene på brettet har et navn, for eksempel så er b2 et felt/en rute.

Variant (Line) - e4, e5, Sf3, Sf6, Lb5 er en variant i sjakk. Man beregner varianter. Her er det mange som sier "linje", direkte oversatt til norsk fra engelsk. Dette betyr altså noe annet, se tidligere punkt.

Stilling (position) - Eksempel: Den nåværende stillingen er god for hvit ("the position is good for white"). Flere har i den senere tid begynt å bruke posisjon (bl.a. Jon Ludvig) direkte oversatt fra engelsk - dette for å simplifisere det noe mystiske sjakkspråket for publikum.

Fløy (Side) - Flygel på svensk. Det finnes både en dronningfløy (a-d-linjene) og og kongefløy (e-h-linjene).

Forvandlingsfelt (promotion square) - Feltet hvor du forvandler bonden til f.eks. dronning. Den første eller den åttende raden på brettet (hvits første og svarts første rad).

Sjakkuttrykk

Parti (Game) - Man spiller et parti sjakk (sjakkparti).

Trussel (Threat) - Man truer en annen brikke hvis man kan slå den ut i neste trekk. Man kan også "true" å utføre en plan, men her begynner det å bli mer avansert. Trusselen er ofte farligere enn utførelsen.

Binding (Pin) - Når du ikke kan flytte en brikke fordi det står en viktigere, eller mer verdifull, brikke bak.

Springeren er bundet av løperen. Løperen har en binding på springeren.

Offer (Sacrifice) - Gi bort materiell bevisst (i motsetning til bukk som ikke planlagt).

Avdekker (Discovered attack) - Flytte en brikke foran som gjør at en brikke bak frigis (gjerne med en trussel eller sjakk).

Avledning/avledningsoffer (Deflection sacrifice) - Utnytter at en forsvarsbrikke er overbelastet. Ofrer en brikke for å bli kvitt denne forsvareren.

Klassisk avledningsoffer i Morra-gambit. Kongen blir avledet bort fra beskyttelsen av Dronningen

Kombinasjon (combination) - En serie av trekk som fører til en forbedret stilling. Begrepet "tactic" brukes gjerne om kortere kombinasjoner. På norsk kan man gjerne si at man overså "en to-trekker", noe som betyr at man misset en to-trekks kombinasjon.  

Regne (Calculate) - Når du sitter og regner en variant i hodet.

Materiell (material) - Henspiller på brikkenes verdi. Den totale verdien av brikker:

Materiell

Avvikle (innebærer ofte det samme som simplify) - Den som leder materielt kan avvikle/forenkle stillingen ved å fremtvinge bytter av brikker og få et vunnet sluttspill. En materiell fordel blir mer synlig med færre brikker på brettet.

Gaffel (Fork). Når en brikke truer to eller flere brikker samtidig - og at man vinner materiell. Utføres vanligvis av springer eller bonde. Språklig bilde som viser til gaffelens to tagger.

Springergaffel

Kvalitet (an Exchange). Når man vinner et tårn i bytte mot en løper eller springer. Kun Engelsk benytter "exchange", alle andre språk benytter "kvalitet" i en eller annen form.  

Kvelermatt (Smothered Mate) - Matt med kun en springer hvor kongen er låst inne av egne brikker.

Kvelermatt

Spidding (Skewer) - Trussel på en brikke som må flytte seg og har en viktig brikke bak. Forekommer med løper, tårn eller dronning.

Forsert (Forced) - Trekk som man må gjøre, f.eks. gå ut av sjakk.

Utvikling (Development) - Få brikkene ut fra startstillingen.

Kokt (kun norsk) - En stilling som er fullstendig over - Dette er kokt!