Kongressen

Som norske medier har dekket svært inngående den siste tiden, har vi i Offerspill Sjakklubb vært veldig positive til samarbeidsforslaget mellom Kindred og NSF.

Etter en maraton-Kongress på hele 7 timer søndag 7. juli (begynte 17.00 og ble avsluttet rundt midnatt) ble det dessverre et soleklart resultat med 132 mot og 44 for avtalen. En kort pressemelding om utfallet av avstemmingen fra NSF kan finnes her: http://www.sjakk.no/filarkiv/2019/07/190707-Pressemelding-ingen-avtale-mellom-NSF-og-Kindred.pdf

Vi synes likevel vår utsendte delegasjon bestående av 5 unge lovende sjakkspillere som nå spiller Landsturneringen i sjakk (NM) samt styremedlem Jon Kristian Haarr gjorde en god figur. Talen fra Haarr der han påpeker mange av grunnen til hvorfor vi var for avtalen kan sees her:

Vi satser på at oppmerksomheten rundt denne saken har gjort at folk får øynene opp for at NSF må være mer aktive når det kommer til å skaffe sponsorer og generell pengeinnsamling. Dette ble også nevnt av flere talende som var i mot avtalen med Kindred. Vi håper at dette er noe de klarer å følge opp, spesielt nå som NSF har mye oppmerksomhet bl.a. i media.