Innføring i London-systemet (1/2)

Tirsdag 25.02. ble det arrangert en temakveld i Offerspill med gjennomgang av det solide London-systemet med forslag til hvordan man kan spille med og mot dette systemet. Åpningen har økt betraktelig i popularitet etter at selveste Magnus Carlsen inkluderte dette i sitt repertoire for noen år siden, og nå har det også nådd Offerspill med blant annet Lars Haugen og Shervin Asgari som de ivrigste promotørene av åpningen på klubbkveldene våre, i tillegg til undertegnede. :)

Hvorfor spille London-systemet?
Åpningen er kjent for å være veldig solid og benyttes av veldig mange på klubbnivå i Norge. Den appellerer til mange ulike spilletyper av ulike årsaker. Dersom man ikke ønsker å bruke mye tid på å studere åpninger er dette et fint alternativ, siden det som mange andre "systemer" kan spilles på autopilot i noen trekk uten at er ensbetydende med åpningstrøbbel. Samtidig er åpningen rik på muligheter og kan gi veldig spennende spill hvis man er innstilt på dette. Man kan imidlertid ikke alltid regne med noen objektiv åpningsfordel - da skal man virkelig gjøre hjemmeleksene sine.
Dersom du er nysgjerrig på åpningen og vurderer å spille den er det viktigste om du er komfortabel med de mest typiske stillingstypene man får i åpningen - dette er mye viktigere enn en "åpningsfordel" godkjent av computeren.

Her er det noe for enhver smak - bare ta en titt på analysene!

Temakveld i Offerspills lokaler
Denne uken var det London-systemet som spilte hovedrollen på klubbkveld i Apotekergata 10. Det ble gjennomgått haugevis med varianter, noe som helt sikkert var krevende for de fremmøtte. Derfor deler vi opp innføringen i to artikler som begge vil bli publisert her på hjemmesiden denne uken.

De fremmøtte fikk en intensiv gjennomgang av London-systemet i Apotekergata 10. Foto: Shervin Asgari

London mot 1..d5
Først ut er London-systemet mot varianter hvor sort svarer med ..d5 (enten i første trekk eller snarlig). Dette kan minne mye om bondestrukturer vi finner i åpninger som slavisk og dronninggambit, litt avhengig av hvordan svart stiller seg opp videre.

Denne varianten ble ikke gjennomgått under temakvelden, så dette er helt nytt stoff. Analysen viser hvordan hvit på tematisk vis kan spille mot en veldig naturlig oppstilling fra sorts side. Dette er også noe man fint kan møte relativt ofte.

Deretter er det tid for det mest kjente emne; nemlig dronninggambit-oppstillingen fra sort. Dette vil nok den observante leser kjenne igjen fra flere av Magnus Carlsens partier de siste årene, særlig fra TV-skjermen mot spillere som Kramnik, Bosiosic og Korobov, for å nevne noen.

Det finnes mange ulike spillertyper på brettet. Uansett om man foretrekker lange sluttspill eller risikable gambiter er det nyttig med litt konkret teoretisk kunnskap. Neste analyse er et eksempel på dette; en av flere "feller" i London-systemet hvor man bruker det kjente løperofferet på h7 kjent som "The Greek Gift".

..men hvordan skal vi møte dette systemet?
London-systemet er imidlertid ikke vunnet for hvit - ikke på langt nær. Derfor gjennomgikk vi også noen forslag til hvordan svart kan spille mot systemet. I denne artikkelen er strukturer ala slavisk/dronninggambit tema, så derfor gjenspeiler neste analyse dette. I senere artikler kommer det også forslag til hvordan man kan møte London-systemet dersom man foretrekker andre åpninger, som f.eks. Konge-indisk.

I artikkelens siste analyse får vi se et velspilt parti av estlenderen Ottomar Ladva som utnytter hvits trekkrekkefølge ved å sikre seg et tidlig avbytte. I sekvensen som følger utfører svart en svært instruktiv plan; se og lær.

Foto: Shervin Asgari

Etter kurset ble det arrangert tematurnering i London-systemet hvor Shervin og flere andre fikk ekstra god motstand denne uken. :)

Neste artikkel om London-systemet tar for seg litt andre varianter, og er særlig aktuelt for spillere som spiller fianchettobaserte åpninger med svart. Følg med :)