Drømmer du om å bli sjakkproff?

Er du nysgjerrig på hvor god du kan bli? Ønsker du å bli en del av et energisk og fremadstormende miljø? Vil du være med på den videre reisen til Offerspill Sjakklubb?

Da kan vårt talentprogram være midt i blinken for deg.

Vi ser etter unge, ambisiøse sjakkspillere med store drømmer og hårete mål - søk nå!

Vi kan endelig ønske søkere velkommen til vårt splitter nye talentprogram - TalentOffer! Programmet er det første av mange, spennende prosjekter og aktiviteter som nå blir muliggjort etter at vi tidlig i januar annonserte et to-årig sponsorsamarbeid med Kindred Group.

Talentprogrammet har begrenset antall plasser, så vi oppfordrer sterkt om å søke så tidlig som mulig. Det er ingen søknadsfrist, men det vil annonseres når programmet er fullt.

Talentprogrammet er forbeholdt klubbens medlemmer over 18 år, men vi ønsker svært gjerne søknader om økonomisk støtte også fra medlemmer under 18 år til spesifikke aktiviteter og/eller turneringer. Disse vil imidlertid ikke være aktuelle for TalentOffer i denne omgang.

Hva innebærer TalentOffer?

Gjennom Offerspills talentprogram får aktuelle kandidater støtte til å ta nye steg som sjakkspillere. Som medlem i Offerspill og deltaker i vårt talentprogram vil du motta både sportslig og økonomisk støtte fra Norges største sjakklubb. Hensikten med programmet er å gi unge og lovende spillere muligheten til å satse for fullt på sjakken i et år under friere økonomiske vilkår. Klubben tilbyr også et aktivt og stimulerende miljø med flere toppspillere som alle planlegger å delta på treningssamlinger i regi av klubben. Klubben planlegger to treningssamlinger i året hvor kandidater fra talentprogrammet møtes, sammen med et utvalg andre toppspillere, for å spille og utveksle ideer.

Talentprogrammet innebærer ingen formelle krav til kandidatene, men vi ønsker svært gjerne at man har et genuint ønske om å bidra til videreutvikling av Offerspill Sjakklubb. Klubben holder til i moderne lokaler midt i Oslo, men det vil være gode muligheter for å bidra via internett eller ved oppmøte under turneringer eller andre arrangementer.

Vi har hårete mål om å være konkurransedyktige nasjonalt og internasjonalt - først og fremst ser vi for oss at kandidatene kan representere klubben i både seriespill og lagturneringer.

Når er oppstart og hvor lenge varer det?

Hvert kull velger for ett år av gangen, årets utgave av TalentOffer starter i februar.
Programmet er bindende med forbehold om særskilte årsaker for avmelding.

Hvem kan søke?
TalentOffer er forbeholdt medlemmer av Offerspill Sjakklubb med en nedre aldersgrense på 18 år. Vi oppfordrer imidlertid spillere under 18 år til å søke om økonomiske støtte til spesifikke aktiviteter og/eller turneringer. Det er også lav terskel for å sende inn henvendelser angående muligheten for deltakelse på treningssamlinger og lignende.

Dette er en unik mulighet for unge sjakkspillere med et brennende ønske om å utvikle seg som spiller, samtidig som man kan bidra til videreutvikling av Norges største sjakklubb.

Er du bekymret for at du har for lav rating til å få plass i TalentOffer? Frykt ikke - vi vektlegger søknadsbrevet, og ser også frem til å få bli kjent med våre aktuelle kandidater under et intervju.
Rating er bare ett av flere styringsverktøy som anvendes i prosessen med å finne årets kull - Offerspill er en klubb for alle.

Hvordan søker jeg på TalentOffer?
Offerspill utlyser ledige plasser til talentprogrammet én gang i året. Utlysningene av disse vil normalt skje i løpet av januar, og oppstarten av programmet vil være etter fullført intervjurunde i starten av februar. Send oss et søknadsbrev hvor du skriver en kort tekst om din motivasjon for videre satsing og deltakelse i klubben til talentoffer@offerspill.no

Vi besvarer alle søknader, men bare de mest aktuelle kandidatene innkalles til intervju.

Offerspill Sjakklubb er opptatt av mangfold og oppfordrer særlig kvinner til å søke. Klubben skal være for alle, så vi ønsker alle søknader velkommen. Verken søknadsbrev eller informasjon delt i løpet av søknadsprosessen vil bli offentliggjort uten samtykke.