Kindred-avtalen, toppsjakk og bredde

Toppsjakk og bredde hører sammen. Det har vært flere kommentarer om å dele Norsk sjakk inn i f.eks. to forbund, men dette er noe vi er sterkt i mot. Topp kan ikke leve uten bredde og at det ene skal leve uten det andre er for oss ikke aktuelt. Sjakken er på mange felt unik; ung møter gammel, kvinner møter menn, amatører møter profesjonelle. Dette er absolutt en del av sjarmen ved sjakk som vi ønsker å beholde og videreføre.

Avtalen med Kindred er det flere av toppspillerne i vår klubb som støtter, men vi anser avtalen som vel så mye et breddetiltak som kan aktivere og innlemme en del av den store sjakkinteresserte befolkningen i Norge. På internett er det f.eks. 300.000-600.000 sjakkspillere, hvorav en stor andel burde vært aktuelle for NSF, mens vi sitter i et forbund på 4000+ medlemmer. På noen få dager klarte vi i Offerspill Sjakklubb å aktivere en liten del av disse og det er noe vi har store planer om å fortsette med. Vi har eksempelvis fått 40 nye innmeldinger siden 1. juli.

Det meste bunner ned i eksponering. Vi har fått svært mange henvendelser de siste to ukene og styreleder Magnus Carlsen har selv sittet og besvart flere av disse til tross for at han for øyeblikket spiller turnering i Kroatia. De aller fleste er folk som spiller på hobbynivå på nett og med venner, og som med stuntet vårt fikk øynene opp for organisert sjakk og fikk lyst til å melde seg inn i klubb.

For å kunne rekruttere en del av denne massen og satse på bredde kreves det innsats, eksponering og trolig en del nye initiativer. Slike tiltak burde i all hovedsak komme fra NSF sentralt og for å kunne gjennomføre det, kreves det penger. Dette er noen av grunnene til at vi virkelig håper at Kindred-avtalen blir inngått.