Antall delegater på kongressen


Mye av diskusjonen på Facebook og i media har handlet om hvorvidt vår sjakklubb skal få innvilget delegater for alle medlemmene.

Tiden har i denne prosessen har vært knapp, og viktig informasjon, spesielt angående vår delegatberegning har kommet tett opp til Kongressen. Dette er beklagelig, men situasjonen tatt i betraktning likevel forståelig.

Vi har tatt RU sin siste uttalelse til etterretning og har besluttet å stille med et begrenset antall delegater som tilsvarer våre egne betalende medlemmer, samt de som har meldt overgang til klubben vår og tidligere NSF-medlemmer, i tråd med RUs 3. forslag. Vi håper dette kompromissforslaget er noe alle parter kan leve fint videre med.

Beregningen er gjort i samarbeid med NSF og dette vil tilsvare 140 medlemmer som vil gi 6 delegater.

Vi har fått flere tilbakemelding fra “gratis-medlemmer” som gjerne ville ønsket å betale selv, hadde de visst at dette ville blitt utslagsgivende for delegat-beregningen. Her må vi bare ta selvkritikk, og beklage overfor disse medlemmene som dessverre ikke blir medregnet ettersom de fikk gratis innmelding i klubben og NSF. Vi burde gjort det mye enklere for medlemmer å betale kontingent selv, men det er lett å se i etterpåklokskapen.

Å bevege seg ut på ukjent mark  med nye initiativ  er ikke alltid enkelt, men vi er stolte over å ha samlet en veldig stor klubb med sjakkinteresserte, i ulike alders- og nivågrupper, som videre skal få et variert, nytt og spennende tilbud.

Det viktigste for oss i Offerspill Sjakklubb er ikke, og har ikke vært, å få gjennom Kindred-avtalen for enhver pris. Avtalen er definitivt noe vi har stor tro på, men vi skal først og fremst drive en sjakklubb med store ambisjoner for fremtiden og vi håper og tror at Sjakk-Norge kan samles etter Kongressen, uansett utfall.