Høringssvar til lov om ny pengespillov

Offerspill har siden opprettelsen vært tydelige på hva vi mener om norsk spillpolitikk og finansiering av idretten og sjakken spesielt.

Derfor valgte vi, da det ble åpnet opp for høring av ny lov om pengespill i Norge å sende inn våre tanker rundt den nye loven.  

Kort fortalt syns vi loven hopper bukk over mange viktige diskusjoner.  Det virker som en linsensmodell overhodet ikke har blitt vurdert og at erfaringer fra slike nyinnførte system i Danmark og Sverige ikke er blitt tatt med.

Se hele vårt høringssvar under.

Link til Høring av ny lov om pengespill

Offerspill sitt høringssvar